Pexels andrea piacquadio 3760089 1

Opleidingen

Lean Six Sigma Orange Belt

Opleidingen via Amelior

Onze Orange Belt opleiding is qua inhoud en leerdoelen gebaseerd op de in 2012 gelanceerde ISO13053-1 norm

Waarom dit thema?

Six Sigma werd in 1987 gelanceerd door Motorola, met als doel het kwaliteitsniveau in 1989 met factor 10 te verbeteren, in 1991 nogmaals met factor 10, om in 1992 de status Six Sigma te behalen.
Het succes van het programma is te danken aan de geïntegreerde en uniforme aanpak over de hele organisatie. De methodiek vond snel navolging bij een aantal Amerikaanse bedrijven zoals bij IBM, General Electric, Allied Signal, Eastman Kodak, etc.
Vanwege het grote financiële besparingseffect heeft de methodiek de laatste jaren haar entree in Europa en Vlaanderen ook niet gemist. Een bedrijf dat op een succesvolle manier Six Sigma wil implementeren heeft nood aan werknemers die begrijpen waar het bedrijf naar toe wil en wat er van hen wordt verwacht.

Waarom deze opleiding?

Deze Lean Six Sigma Orange Belt training is een basisopleiding die alle deelnemers de beginselen van Six Sigma bijbrengt. Het behandelt het hoe en waarom van Lean Six Sigma, de DMAIC-aanpak, en een aantal eenvoudige tools en methoden. Deze worden uitgelegd en, indien relevant, ook direct toegepast op de eigen meegebrachte cases. Door voldoende tijd tussen de drie opleidingsdagen te laten, krijgen cursisten de gelegenheid om een klein project uit hun eigen omgeving te toetsen aan de aangeleerde methode. De opleiding stelt toekomstige Orange Belts in staat om zelfstandig kleine projecten aan te pakken volgens de DMAIC-methodiek en zo nodig ondersteuning te bieden aan Lean Green en Lean Black Belts.

Voorafgaande kennis van Six Sigma is niet vereist voor deze opleiding. Echter, het is aanbevolen om, ten behoeve van de oefeningen tijdens de cursus, een eigen probleem in te brengen. Criteria voor een dergelijk probleem zijn:

 1. Moet er een procesprobleem opgelost worden in plaats van een oplossing te implementeren?
 2. Omvat het project terugkerende gebeurtenissen?
 3. Is de omvang van het project precies bepaald en niet te ruim gekozen?
 4. Bestaan er metingen?
 5. Kunnen metingen binnen een redelijke tijdsspanne verzameld worden?
 6. Heeft u controle over het proces?
 7. Draagt het project bij aan verbeterde klanttevredenheid?
 8. Is het belang van het project duidelijk voor de organisatie?

Als u op alle bovenstaande vragen 'ja' kunt antwoorden, dan is het project een uitstekende kandidaat voor een Lean Six Sigma-project.

Onze Orange Belt opleiding is qua inhoud en leerdoelen gebaseerd op de ISO13053-1 norm, gelanceerd in 2012.

Inhoud

 • Inleiding
  • Basisprincipes van 6-sigma
  • Het DMAIC-stappenplan
  • De 6-sigma organisatie
  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Projectkeuze
  • Wat zijn de criteria van een goed 6-sigma project?
  • Oefening: project afbakening
 • DEFINE-fase
  • Het definiëren van een probleem
  • Identificatie van de klant, betrokken bij het probleem
  • Definitie van de Critical To Quality (CTQ)
  • Wat is een SIPOC?
  • Oefening: probleemdefinitie, process mapping
 • MEASURE-fase
  • Keuze van parameters
  • Het begrip spreiding Failure Mode and Effect Analysis (FMEA): doel en principe
  • Variabele en attributieve data
  • Omgaan met steekproeven
  • Analyse van het meetsysteem: doel en principe
  • Geschiktheid van het proces: capabiliteit
  • Oefeningen: cause/effect diagram, datatypes, capabiliteitsberekening
 • ANALYSE-fase
  • Grafische analysemethodes: interpretatie en analyse
   • pareto-diagram
   • boxplot
   • histogram
   • lijngrafiek
   • spreidingsdiagram
   • bepalen van hoofdoorzaken
   • oefeningen: Grafische analyse
 • IMPROVE-fase
  • Zoeken naar oplossingen
  • Kosten-baten analyse: Doel en principe
  • Oefeningen: alternatieven genereren, alternatieven beoordelen
 • CONTROL-fase
  • Gebruik van regelkaarten: SPC: Doel en principe
  • Doel van een kwaliteitsplan
  • Opmaak van procedures en werkinstructies
  • Oefeningen: controlekaarten voor variabele en attribuut data

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor alle medewerkers, van operator tot engineer, die direct of indirect betrokken zijn bij Six Sigma-projecten of die zelf kleine projecten wensen te begeleiden. Ook groepsleiders en ondersteunende disciplines zoals in- en verkoop en logistiek hebben baat bij deze training.