Cog wheels 2

Process

Verhoog jouw productiviteit, niet noodzakelijk letterlijk.

Wat doe je met volgende vragen?

 • Hoe kunnen we onze efficiëntie verhogen?
 • Wat is een haalbare output voor deze werkpost?
 • Hoe implementeren we de beste werkmethode?
 • Hoe verduurzaam ik onze processen (lees: hoe maak ik winst op mijn energie-, grondstoffen- en arbeidsurenfactuur)?
 • Hoe kunnen we onze doorlooptijden/levertermijnen verkorten?
 • Wat kunnen we doen om onze administratieve processen te optimaliseren?”
 • Hebben we niet te veel voorraad?
 • Wat met ons preventief onderhoud?
 • Is onze planning nog wel up to date?
Engineering 2

Industrial Engineering, iets wat PVO groot maakte. En in navolging hiervan vele andere bedrijven. Wist je dat zelfs Colruyt hun Werkvereenvoudigers door ons laat vormen?


Enkele concrete voorbeelden

 • Invoeren van een optimaal ploegensysteem
 • Verhogen van de arbeidsomstandigheden en ergonomie
 • Opstellen werkpostinstructies
 • Bepalen of de aankoop van een extra productiemachine nu werkelijk nodig is
 • Voorbereiden op de invoering van een ERP-systeem
 • Onafhankelijke keuze inzake ERP-systeem door het opstellen van de proces flow charts
 • Opstellen van dynamische bezettingsmodellen: optimale planning van de output
 • Ontwerp & lay-out van een nieuwe productievloer: hoe optimaliseer ik mijn nieuw gebouw?
 • Due dilligence in het kader van overnames & fusies
 • Opleiden van process & product engineers, werkvoorbereiders, operations manager, productieverantwoordelijken, plant managers, werk- en procesverbeteraars, efficiency managers, operational excellence managers, team leaders, meestergasten, brigadiers, voormannen, …
Engingeering 3

Om tot die resultaten te komen, gebruiken we volgende tools:

Industrial Engineering mindmap