210622 Supply Chain

Opleidingen

Supply Chain

Zonder een gestroomlijnde en efficiënte supply chain staat alles stil

Wat

Hoe krijg je alles tijdig en optimaal waar het zijn moet? Hoe organiseer je just-in-time? Ontdek alle kanten van de hele keten, leer de zwakke schakels opsporen en ze vooral versterken.

Inhoud

Download de folder hiernaast met details over het programma.

Aanpak

Interactief & praktijkgericht:

Onze docenten maken in het kader van hun consultancy- opdrachten zelf gebruik van de in de cursus aangereikte tools en methodes. Theorie en kadering worden afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen, zowel individueel, in kleine groep als plenair en via verschillende leerstijlen.

Bovendien zorgen onze interactieve sessies ervoor dat er inspirerende netwerken gevormd worden tussen deelnemers.

Voor wie

De cursus richt zich bv tot lager kader bedienden in een niet-sturende rol (maar kunnen mogelijks wel doorgroeien naar een sturende rol). Supply chain management voor beginners.

Praktisch

De opleiding omvat 6 sessies van een halve dag en gaat telkens door te Gent op maandagnamiddag van 13.30 tot 17.00 op volgende data:

11, 18 oktober & 8, 15, 22, 29 november 2021.

Deze opleiding gaat wegens de grote mate van interactiviteit bij voorkeur klassikaal door, maar indien de corona maatregelen dit niet toelaten, dan zal deze opleiding online gegeven worden.

De investering bedraagt 1.795 € excl btw.

Subsidiemogelijkheden

Deze opleiding komt in aanmerking voor betalingen via de KMO-portefeuille.

Check hier onze verdere subsidiemogelijkheden.

210622 Supply Chain

Interesse?

Inschrijven voor deze opleiding Download hier de folder