Performance management systeem

Performance Management Systeem

Wat is Performance Management?

Performance Management gaat over het gericht verbeteren van de prestaties van mensen door gebruik te maken van doelstellingen, het geven van feedback en/of het bekrachtigen van gewenst gedrag. De grote kracht van Performance Management zit in het ontstaan van een dubbele beweging in de organisatie: strategische doelen worden vertaald naar de werkvloer zodat iedereen weet hoe hij/zij bijdraagt tot het succes van de organisatie en er ontstaat een bottom-up beweging via het escaleren en oplossen van issues.

Er zijn 3 grote bouwstenen:

  • Kritieke Prestatie Indicatoren of KPI’s. Het gewenste resultaat wordt in maat en getal uitgedrukt, SMART doelstellingen genoemd. Verder maken we hier het onderscheid tussen leading en lagging indicatoren waarbij de leading indicatoren een voorspellend karakter hebben om te zien of het beoogde resultaat (de lagging indicatoren) wordt behaald.
  • Een effectieve meetingstructuur zorgt voor korte feedbackloops. Deze meetings laten zich kenmerken door de juiste mensen op de juiste plaats en juiste tijdstippen bij elkaar te brengen. De overlegmomenten dienen actiegericht zijn.
  • Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden zorgen ervoor dat mensen weten wat er van hen wordt verwacht waardoor ze sterker worden in hun rol.

Wat zien we gebeuren bij onze klanten?

  • Er ontstaat een gemeenschappelijke taal, waarbij iedereen weet wat er wordt bedoeld.
  • Die gemeenschappelijke taal doet een constructieve dialoog ontstaan waarbij het resultaat meer wordt dan de som van de verschillende delen.
  • Mensen worden zich bewust van hun bijdrage aan het geheel. Ze stellen zichzelf de vraag of ze doen het nodige om het gewenste resultaat te behalen. Er ontstaat een drive in de organisatie.
  • Het probleemoplossend vermogen komt op de juiste plaats in de organisatie te liggen. Operatoren lossen zelf dagdagelijkse problemen waardoor leidinggevenden meer bezig zijn met het creëren van een omgeving waarin mensen schitteren. De toegevoegde waarde van iedereen stijgt.
  • Last but not least, we zien dat klanten effectief de vooropgestelde resultaten behalen. Ze boeken vooruitgang en worden langzaam maar zeker high performance organisations. Dit heeft vanzelfsprekend een positieve invloed op het engagement van de medewerkers.