Industrial Engineering

Een praktijkgerichte opleiding rond Lean technieken en procesverbetering.

Inhoud

Van arbeidsanalyse tot Lean toolbox

Productiviteit, doorlooptijd en flexibiliteit, kortom Lean manufacturing is een enorme uitdaging voor elke onderneming . Het kritisch observeren, analyseren en continu verbeteren van productie- en logistieke processen is dan ook van levensbelang.

Door het toepassen van arbeidsanalysetechnieken worden normtijden bepaald. Dit is essentieel voor productieplanning, kostprijscalculatie, opvolgen van rendementen, uitbalanceren van productielijnen en budgetteren van verbeteringsprojecten.

Dit alles zonder de menselijke aspecten zoals ergonomie, arbeidsomstandigheden en de weerstand tegen verandering uit het oog te verliezen.

Deze opleiding brengt de nodige technieken aan om de toegevoegde waarde van de operationele activiteiten te verhogen en vormt een basis voor het bekomen van een bedrijfscultuur van continu verbeteren.

Aanpak

In de opleiding besteden we, naast de theoretische uiteenzettingen, ruime aandacht aan het toepassen van de aangeleerde technieken. Dit doen we aan de hand van videomateriaal, realistische cases, praktische studiedagen in verschillende bedrijven en het uitvoeren van een werk in het eigen bedrijf.

Voordelen

Voordelen van deze aanpak:

De cursisten leren met een kritische blik de bestaande processen bekijken, zowel in de bedrijfsafdeling als op de werkpost.

De cursist kan de aangeleerde technieken, onmiddellijk in praktijk brengen in het eigen bedrijf. Dit leidt tot een onmiddellijke terugverdieneffect.

Reeds tijdens de opleiding voert de cursist een studie uit met een meetbaar resultaat.

Doelgroep
 • - Werkvoorbereiders
 • - Afdelingsverantwoordelijken
 • - Productieverantwoordelijken
 • - Methode-ingenieurs
 • - Engineers
 • - Kostprijsverantwoordelijken
 • - Iedereen die in zijn bedrijf begaan is met het plannen en organiseren van menselijke arbeid en machinecapaciteit
Praktisch

Sessies:

De opleiding bestaat uit 24 sessies & 2 praktische studiedagen.

Locatie:

Deze opleiding wordt georganiseerd op drie locaties (Gent, Kortrijk, Limburg) of bedrijfsintern.

Prijs: 4.450 euro

Subsidies:

Indien u gebruik kunt maken van de kmo-portefeuille, dan kunt u 30 of 40% van het inschrijvingsgeld recupereren. Klik hier voor meer informatie over de kmo-portefeuille.

Bovendien is deze opleiding erkend voor het Betaald Educatief Verlof.

Inschrijven voor deze opleiding
 1. Inleiding
  - Lean Manufacturing
  - Lean Game
  - Soorten productieverliezen
 2. Bedrijfsprocessen
  - Soorten bedrijfsprocessen
  - Productielogistiek (voorraden, Kanban, Push-Pull, Theory of Constraints)
  - Productieorganisatie
 3. Industrial Engineering technieken
  - 5S-methode
  - Value Stream Mapping (VSM)
  - Basismethode Industrial Engineering
  - Procesanalyse informatiestromen
  - Procesanalyse goederenstromen
  - Lay-outtechnieken
  - Werkpoststudie
 4. Egonomie en arbeidsomstandigheden
  - Analyse van arbeid en vermoeidheid
  - Bewegingsstudie
  - Arbeidsomstandigheden
 5. Tijdstudie
  - Hoe en waarom tijden meten?
  - Het belang van activiteitswaardering
  - Oefeningen op het tempowaarderen
  - Het meten van tijden
  - Het berekenen van rusttoeslagen
  - Multi-Moment-Opname (MMO)
 6. Normtijden en bezettingsberekening
  - Het opstellen van normtijden
  - Het opstellen van activiteitsgrafieken (simogrammen)
  - Het bepalen van bezettingsgraad en machinerendement - Lijnbalancering
 7. Outputcontrole
  - OEE en oorzakenanalyse
  - Productiviteitsopvolging
 8. Omsteltijdreductie (SMED)
 9. Omgaan met veranderingen
Deelnemers aan het woord