Marilia castelli j X 7o D So9 w unsplash

Borging

Veranderingstrajecten, change management, procesverbetering, procesmanagement, … hoe zal de nieuwe kennis bewaard blijven en verder, hoe zal deze zo efficiënt mogelijk worden gedeeld met eenieder die het aanbelangt?

Al te vaak resulteren dergelijke aanbevelingen in een mooi rapport dat ergens onderaan een schuif belandt en de situatie snel vervalt in oude gewoontes omdat het nieuwe te weinig kans kreeg zich als vaste waarde te manifesteren.

PVO hanteert diverse tools om dit alles in goede banen te begeleiden.