Shutterstock 455328295 min

Operational Excellence

Wat is Operational Excellence?

Operational Excellence gaat veel verder dan je zou vermoeden. Voor PVO betekent dit het zorgen voor een creatieve en stimulerende onderneming waarin het niemand ontbreekt om samen tot een maximaal resultaat te komen voor klant, aandeelhouder en medewerker. Een omgeving waarin de geproduceerde diensten/goederen/zorgen tijdig, aan een correcte prijs en op efficiënte wijze tot stand komen, rekening houdend met alle betrokken stakeholders.

Devops

Alle stakeholders?

Ja, alle betrokken stakeholders, PVO kijkt verder dan wat gebruikelijk is. Jouw bedrijf fungeert in de maatschappij en heeft er zodoende belang bij deze maatschappij ten dienste te staan. Niemand wil nog worden geassocieerd, laat staan het imago dragen van een egoïstische organisatie die in de vorige eeuw is blijven hangen. Ook jouw bedrijf kan de SDG doelstellingen van de Verenigde Naties behalen en deze keer niet louter omwille van het imago dat hieraan is verbonden, maar omwille van de direct voelbare meerwaarde in jouw bedrijfsvoering.

Palsgaard supports the un sustainable development goals

Wat betekent dit concreet voor mijn organisatie?

  • Het verbeteren van de kwaliteit van werkomstandigheden en van de geproduceerde diensten/goeden/zorgen
  • De afvalberg (en daarmee gepaard gaande kosten) wordt verkleind.
  • De planning wordt verbeterd waardoor er minder stock nodig is en de werknemers optimaal worden ingeschakeld.
  • De output wordt verhoogd van de diensten/goederen/zorgen door de optimalisering van de workflows.
Graphs

Hoe? Enkele tools opgelijst:

Lean Manufacturing, VSM (Value Stream Mapping), QRM (Quick Response Manufacturing)

Samen met jou maximaliseren we de servicegraad voor de klant door verliezen op te sporen en uit te schakelen.

We verbeteren jouw goederenflow en verkorten de doorlooptijd met gemiddeld 50% (uitschieters tot wel 300%!). Hiervoor passen we VSM technieken toe in jouw bedrijf. We visualiseren het proces, beginnend vanaf je klant tot aan je leverancier.

We realiseren spectaculair kortere levertermijnen en verhogen de betrokkenheid in je organisatie door de QRM filosofie toe te passen op maat van jouw bedrijf.

VSM

Flow optimalisatie

Samen met jou brengen we de huidige bedrijfsprocessen in kaart aan de hand van analytische tools. Vervolgens onderzoeken we tijdens een workshop gezamenlijk met de medewerkers de uitgetekende processen. We detecteren verbeteringsmogelijkheden die leiden tot grotere flexibiliteit.

We zullen ook de lay-out analyseren en wijzigingen voorstellen.

Flowoptimalisatie

PMS (Performance Management System)

Met Performance Management System vertalen we samen met jou de bedrijfsstrategie en bedrijfsprocessen naar heldere doelen voor de medewerkers en creëren we ownership. Resultaten worden gemonitord en geëvalueerd door het gebruik van onder andere wall reporting (visual management) en we coachen waar nodig.

Tyler franta ius J25i Yu1c unsplash

Lean Office

Via Lean Office brengen wij samen met jouw medewerkers de administratieve processen in kaart en elimineren we de ‘Office Waste’, met als doel maximaal aan de klantenvraag te voldoen met alle beschikbare middelen.

Image