Lean manufacturing

OEE

Overall Equipment Effectiveness als basis voor Continuous Improvement

Machines zijn vaak dure investeringen, een investering die je maximaal wil laten renderen. Dit wil zeggen: draaien op volle snelheid zonder storingen, stilstanden en/of kwaliteitsverliezen. OEE helpt je om dit te monitoren.

Wat is OEE?

OEE is een meetbaar onderdeel van Total Productive Maintenance (TPM). Het is de vermenigvuldiging van een aantal factoren. Elementen die klassiek worden opgenomen in deze formule:

  • Machine beschikbaarheid
  • Relatieve prestatie
  • Kwaliteitsefficiëntie

Dit resulteert in een percentage waarbij 100% het optimale punt is, in realiteit wordt 80 à 85% is maximaal bereikbaar beschouwd. Er zijn immers altijd verliezen door omschakelingen etc.

Je moet een goed zicht hebben op alle elementen die de OEE bepalen. Het productieteam kan op die manier aantonen op welke punten ondersteuning nodig is en wat dit eventueel zou kunnen opleveren. Een dagelijkse update van de data is dan wel een vereiste om deze ondersteuning te bereiken.