Pexels andrea piacquadio 3760089 1

Opleidingen

Lean Six Sigma Green belt

Opleidingen via Amelior

Dé statistische meetlat voor prestatieverbetering, inclusief mogelijkheid tot certificatie

Waarom dit thema?

Het begrip Lean Six Sigma stelt u in staat de kwaliteit van uw producten en diensten op een nauwkeurige manier te meten en onderling te vergelijken. Het Lean Six Sigma-niveau geeft de virtuele eliminatie van defecten weer van elk product of dienst binnen een bedrijf. Schattingen beweren dat bedrijven die nu op 3 of 4 Sigma werken, 10 tot 15% van hun totale inkomsten verliezen als gevolg van uitval. Toepassing van de Lean Six Sigma-methodologie betekent een aanzienlijke verlaging van uw operationele kosten doordat het aantal fouten vermindert in elk onderdeel binnen uw onderneming. Vanwege het grote financiële besparingseffect is de methodiek al jaren populair binnen het internationaal bedrijfsleven

Waarom deze opleiding?

Lean Six Sigma is een verbeterstrategie om kosten te reduceren en zowel proces- als productkwaliteit te verhogen. De Green Belts leren de Lean Six Sigma methodologie en krijgen tevens training in de meest gebruikte technieken en statistische tools binnen de DMAIC methodiek.

Het opleiden van Green Belts draagt er toe bij dat de Lean Six Sigma methoden en technieken structureel op alle niveaus in uw organisatie worden ingevoerd en vergemakkelijkt daardoor het uitvoeren van projecten.

UNIEK: De extra 7de opleidingsdag staat volledig in het teken van projectbegeleiding. De voortgang van uw eigen project wordt besproken onder begeleiding van de docent.

Alle deelnemers die deze opleiding volgen, ontvangen een attest van deelname. Deelnemers die een officieel certificaat wensen te bekomen, dienen te slagen voor het theoretisch examen en dienen een uitgewerkt project voor te stellen. Deze certificatie wordt georganiseerd ism met de KU Leuven en is inbegrepen in de prijs.

Van de deelnemers wordt verwacht hun eigen laptop (met programma Excel) mee te brengen tijdens de opleiding.

Inhoud

Inleiding

 • Historiek en basisprincipes van 6-sigma
 • Het DMAIC-stappenplan
 • De 6-sigma organisatie
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Wat zijn de criteria van een goed 6-sigma project ?
 • Projectselectie en Y=f(X) cascade

DEFINE-fase

 • Het definiëren van een probleem
 • Analyse van de betrokkenen
 • Opmaak van een SIPOC - processchema
 • Identificatie van de klant en zijn verwachtingen
 • Definitie van de Critical To Quality (CTQ)
 • Project charter

MEASURE-fase

 • Het bepalen van de mogelijke invloedsfactoren
 • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
 • Variabele en attributieve data
 • Het begrip spreiding
 • Data collectie en steekproeftheorie
 • Analyse van het meetsysteem (MSA)
 • Geschiktheid van het proces bepalen: Cp(k) en Pp(k)

ANALYSE-fase

 • Procesanalyse
 • Grafische analysemethodes:
  • Pareto-diagram
  • Frequentiediagram
  • Boxplot
  • Tijdsgrafiek
  • Spreidingsdiagram
  • Multi-vari grafiek
 • Hypothesetesten
  • T-test
  • Regressie-analyse
  • Chi kwadraat
 • Introductie tot experimenteren

IMPROVE-fase

 • Creativiteit in het genereren van alternatieve oplossingen
 • Het selecteren van de beste oplossingen
 • Inschatten van risico's
 • Implementatie plan

CONTROL-fase

 • Controlestrategie ontwikkelen
 • Gebruik van regelkaarten: SPC
 • Ontwikkelen van een controleplan
 • Bijwerken van procedures, werkinstructies en trainingsplannen
 • Afsluiten van het project

Voor wie

Alle personen die betrokken zijn of worden bij een verbeterproject, hetzij als teamlid, hetzij als Green Belt-projectleider.

Certificaat KU Leuven

Alle deelnemers die deze opleiding volgen, ontvangen na afloop een attest.

U krijgt het certificaat Lean Six Sigma Green Belt door de KU Leuven uitgereikt wanneer u een Lean Six Sigma project succesvol afrondt (m.a.w. de vooropgezette kostenbesparing realiseert) én bovendien slaagt voor een facultatief examen dat uw bekwaamheid bekrachtigt om zelfstandig Lean Six Sigma projecten te initiëren en af te ronden.
De mogelijkheid tot certificatie is inbegrepen in de totale kostprijs van de opleiding. Er zijn dus geen extra kosten aan verbonden.