Pexels cottonbro studio 4098340

Opleidingen

Kata Coaching

Opleidingen via Amelior

Deze praktische training biedt het antwoord op de vraag hoe uw bedrijf via continu verbeteren een echt verschil kan maken. U zal er uitgebreid kennis kunnen maken met twee gedragsroutines die aan de basis liggen van continu verbeteren: de verbeter-kata en coaching-kata.

Waarom dit thema?

Toyota Kata is een verbetermethodiek gebaseerd op de aanpak van Toyota. Een aanpak die toelaat om het proces van continu verbeteren naar een hoger niveau te tillen. In plaats van een aaneenrijging van haast willekeurige verbeteracties, wordt continu verbeteren zo een doelgericht proces waarbij de inbreng en vorming van de medewerkers centraal staan.
Door het toepassen van deze methodiek kan uw bedrijf snel oplossingen op maat van de eigen problematiek ontwikkelen.

Waarom deze opleiding?

Toyota's manier van managen

Toyota heeft een briljante oplossing gevonden voor dit dilemma. Het is de kern van wat we nu Lean Management noemen en staat aan de basis van het bewonderenswaardige succes van Toyota:


Je manager zal je niet vertellen wat je wanneer moet doen.
EN
Je bent niet vrij om te doen wat je wilt wanneer je wilt.

Afbeelding verwijderd.

Een Lean manager verwacht dat medewerkers initiatief nemen en met voorstellen komen om de processen waar ze verantwoordelijk voor zijn, te verbeteren. Tevens wordt verwacht dat er op een wetenschappelijk verantwoorde wijze wordt verbeterd, op basis van feiten en data, en dat de verbeteringen bijdragen aan de strategische doelen zodat iedereen de gewenste kant op beweegt.
Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de manager de voorstellen goedkeuren. Als niet aan deze voorwaarden werd voldaan, is dat een signaal voor de manager dat de medewerker de gewenste manier van verbeteren nog niet goed onder de knie heeft of dat de richting waar ze naar toe willen nog niet helder genoeg is. Dat is dan een kans voor de manager om de medewerker verder te ontwikkelen qua verbetervaardigheden en helderheid te verschaffen over de gewenste richting. De inhoud blijft dus van de medewerker maar de manager blijft sturen op de manier waarop er verbeterd wordt en de richting waarin.

Twee basisroutines voor Lean management
Er zijn twee routines die men kan oefenen als men met lean management aan de slag wil. De ene routine is voor de medewerker en de andere is voor de manager:
1. De verbeter-kata
2. De coaching-kata

De verbeter-kata wordt gebruikt door de medewerker om de gewenste strategische omstandigheden daadwerkelijk te ontwikkelen. Het is een bewezen effectief patroon van werken om oplossingen te ontwikkelen. Het is heel doelgericht, er wordt alleen gewerkt aan die problemen of obstakels die ons verhinderen de strategische doelen te bereiken.
De coaching-kata wordt gebruikt door de manager om de mensen in de organisatie te ontwikkelen. Dat gebeurt op alle niveaus in de organisatie. Uiteindelijk krijg je dus een keten van mensen die bezig zijn met het ontwikkelen van zichzelf en de mensen waaraan ze leiding geven DOOR het creëren van gewenste omstandigheden.

Leren DOOR doen.

Managers als onderwijzers
Managers zijn per definitie onderwijzers!
De handelingen van een manager zorgen er voor dat medewerkers leren welk gedrag gewenst is. Lean management werkt aan een cultuur waarin alle medewerkers continu hun vaardigheden en processen verbeteren om op een effectieve wijze samen te werken aan strategische doelen
iedere dag
in ieder proces
door iedereen

Welk gedrag leert u uw medewerkers?

Inhoud

VERBETER-KATA

 • Begrijp de richting
  • Wat is een visie?
  • Wat is een uitdaging?
  • Value Stream Mapping als middel om richting/uitdaging te bepalen
 • Begrijp de huidige toestand
  • Klantvraag en huidige cyclustijd
  • Kenmerken van het huidige proces
  • Machinecapaciteit
  • Benodigd aantal operatoren
  • Resultaatmetingen
 • Leg de volgende doeltoestand vast
  • Stappen om een doeltoestand vast te leggen
  • Parkeerplaats obstakels
 • Beweeg richting doeltoestand met PDCA en coaching cycli
  • PDCA-cycli richting doeltoestand
  • De 5 coaching KATA vragen

Voor wie

Deze workshop is bij uitstek geschikt voor iedereen die medewerkers aanstuurt en dit op alle niveau's.

Voorkennis is niet vereist.

Na de opleiding

Na deze training kijkt u gegarandeerd met een andere visie naar het aspect coaching. Vooral de interactie tussen ‘verbeteren' en ‘coaching' zal voor u een eye-opener zijn. Door het feit dat de technieken zo eenvoudig zijn en daarbij ook zeer praktisch, krijgt u de geruststelling dat u er morgen meteen mee aan de slag kan.