Productiviteit bedrijf

Opleidingen

Lean & Werkplaatsorganisatie in maatwerkbedrijven

Deze unieke opleiding met een perfecte match tussen leidinggeven en werkpostoptimalisatie wordt georganiseerd in samenwerking met Groep Maatwerk! Enkel voor werknemers uit de maatwerksector.

Inhoud

Continu verbeteren en medewerkers motiveren.

Veelal wordt een eerstelijnsverantwoordelijke op basis van zijn uitstekende vakkennis geselecteerd om de leiding over een groep arbeiders op zich te nemen. In een snel evoluerende bedrijfsomgeving is dit niet meer voldoende.

Vandaag werkt hij actief mee aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen (kwaliteit, productiviteit, levertermijnen). Continu verbeteren op de werkvloer behoort meer en meer tot de taken van de verantwoordelijke. Als een echte coach zal hij zijn medewerkers motiveren om de vooropgestelde objectieven te halen.

Via diverse technieken die tijdens de opleiding Werkplaatsorganisatie aangebracht worden, leert de eerstelijnsverantwoordelijke deze uitdagingen op een praktische manier aanpakken.

Aanpak

In de opleiding wordt vooral aandacht besteed aan het in de praktijk brengen van de aangeleerde technieken. De theoretische uiteenzettingen worden tot een minimum beperkt en diverse praktijksituaties worden grondig geanalyseerd. Tijdens de verschillende sessies wordt voldoende tijd voorzien om onderling van gedachten te wisselen over de behandelde thema's.

Om de toegevoegde waarde van deze opleiding nog duidelijker in de verf te zetten, voert elke deelnemer een studie uit in het eigen bedrijf. Hij wordt hierbij begeleid door de docent, inclusief opvolging op de werkvloer.

Voordelen

Voordelen van deze aanpak:

De deelnemers leren met een kritische blik de werkpost bekijken.

De aangeleerde technieken kunnen onmiddellijk in praktijk gebracht worden in het eigen bedrijf en leiden tot een onmiddellijk terugverdieneffect.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich vooral tot leidinggevenden op de werkvloer uit de maatwerksector:

 • Eerstelijnsverantwoordelijken
 • Shift supervisors
 • Teamleiders
 • Meestergasten
 • Brigadiers
 • Voormannen
 • Enz…

Investering

Sessies: 10 sessies vanaf 1 december 2022 of 9 januari 2023

Locatie

Deze opleiding wordt georganiseerd op te Aalst vanaf 1 december of te Wilrijk vanaf 9 januari 2023 of bedrijfsintern.

Prijs: 1.265,00 euro exclusief BTW & 65 € cateringkost.

Subsidies

Indien u gebruik kunt maken van de kmo-portefeuille, dan kunt u 20 of 30% van het inschrijvingsgeld recupereren. Klik hier voor meer informatie over de kmo-portefeuille.

Bovendien is deze opleiding erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof.

Subsidiemogelijkheden

Check hier onze subsidiemogelijkheden voor deze opleiding.

Productiviteit bedrijf

Interesse?

Inschrijven voor deze opleiding
 1. De functie van de leidinggevende
  - Kadering van de functie binnen het bedrijf
  - Afspraken rond leidinggeven
  - Persoonlijk optreden van de leidinggevende
 2. Teamgericht werken
  - Wat is teamgericht werken
  - Teamwerk in de praktijk
  - Rol van de teamcoach
  - Beoordelings- en functioneringsgesprekken
 3. Lean Manufacturing
  - Lean produceren - Lean Game
  - Principes van Lean Manufacturing
  - Soorten productieverliezen
  - 5S - orde en netheid
 4. Optimalisatie van de bedrijfsafdeling
  - Analyse van het productieproces
  - Soorten productie - organisatievormen
  - Herkennen van knelpuntsituaties
  - Reduceren van tussenvoorraden
 5. Optimaliseren van de werkpost
  - Benuttigde en niet-benuttigde capaciteit
  - Herkennen van capaciteitsverliezen
  - Diagnose, kritische analyse en opbouw
  - Praktische cases
 6. Vermoeidheid en ergonomie
  - Oorzaken en gevolgen van vermoeidheid
  - Bewegingseconomie
  - Invloed arbeidsomstandigheden
 7. Normeren van activiteiten
  - Het belang van normtijden
  - Principes tijdstudie
  - Tempowaarderen
  -Hoe wordt een normtijd opgebouwd?
 8. Opvolgen van productiviteit en OEE
  - Het belang van outputcontrole
  - De begrippen productiviteit en OEE
  - Soorten rendementsverliezen - oorzakenanalyse
 9. Reduceren van omsteltijden (SMED)
  - Het belang van korte omsteltijden
  - De SMED - methode (pitstop - filosofie)
  - Praktische case
 10. Voorstelling uitgevoerde werkpoststudies