Pexels andrea piacquadio 3760089 1

Opleidingen

Upgrade van Lean Six Sigma Green naar Black Belt

Opleidingen via Amelior

Waarom dit thema?

 • Topopleiding met keiharde garantie
 • Dicht de gap van Green naar Black Belt
 • Certificatie i.s.m. KULeuven

Een grotere klantentevredenheid, een hogere productiviteit, lagere operationele kosten. In een wereld waarin alles steeds sneller en beter moet, geloven wij bij Amelior in Lean Six Sima als één van de meest efficiënte verbetermethodieken. Onze ervaren lesgevers leren je hoe je al jouw bedrijfsprocessen in kaart kan brengen en hoe je die kunt analyseren en optimaliseren. Dankzij Lean Six Sigma maak je van jouw bedrijf een efficiënte organisatie.

Waarom deze opleiding?

Tijdens dit klassikaal, interactief opleidingstraject werken we volgens het DMAIC-stappenplan, aangevuld met een intensieve kennismaking van alle kwaliteitsmethodes en -tools in een Lean Six Sigma omgeving.

De overlap die bestaat tussen de Lean Six Sigma Green en Black Belt opleiding gooien we overboord. Uiteraard wordt de theorieën en methodieken wel kort opgefrist om iedereen op hetzelfde instapniveau te krijgen.

De opleiding is opgedeeld in 3 lesblokken van 2 of 3 dagen met tussenliggende periodes van ongeveer 6 weken. Het uitvoeren van een Black Belt-project tijdens de opleiding is verplicht en moet tot een doorbraak leiden met een jaarlijkse besparing van minimaal €50.000 tot €100.000 (naargelang de grootte en de aard van de organisatie).

Je ontvangt een uniek naslagwerk en handboek

De voertaal tijdens de opleiding is het Nederlands of het Engels, afhankelijk van de samenstelling van de groep. De volledige leerstof van de Lean Six Sigma Black Belt-opleiding is gebundeld in een uitgebreide Engelstalige syllabus. Daarnaast ontvang je ook gratis het handboek 'Lean Six Sigma en Minitab'.

Minitab

Tijdens de opleiding maken we gebruik van Minitab, een softwareprogramma voor statistische analyses. Een gratis trialversie kan gedownload worden van het internet voor een periode van 30 dagen.

Certficatie i.s.m. met KULeuven

De certificatie bestaat uit twee delen: Een theoretisch examen en je projectvoorstelling voor een vakjury. Je ontvangt het Certificaat KULeuven Lean Six Sigma Black Belt wanneer je het Lean Six Sigma project succesvol afrondt (m.a.w. de vooropgezette kostenbesparing van 50 k€ realiseert) en slaagt voor het theoretisch examen. Beide elementen bekrachtigen je bekwaamheid om zelfstandig Lean Six Sigma projecten te initiëren en af te ronden op Black Belt niveau. Aan het certificatie-traject zijn geen extra kosten verbonden.

Inhoud

Inleiding en opzet van de opleiding

DEFINE-fase

 • Korte heropfrissing van de verschillende stappen en hun belang

MEASURE-fase

 • Normaalverdelingen in Minitab
  • Normal Probability plot
  • Kansberekenen in Minitab
  • Oorzaken van niet-normailteit
  • Transformeren van data
 • Gage R&R
  • Uitvoeren van een R&R studie voor continue data in Minitab
  • MSA voor destructieve metingen
  • MSA voor attribuut date
 • Capabiliteitsanalyse in Minitab: Cp(k) en Pp(k)

ANALYSE-fase

 • Grafische analysemethodes in Minitab
  • Pareto-diagram
  • Tijdsgrafieken en regelkaarten
  • Histogram, Boxplot en Dotplot
  • Spreidingsdiagram
  • Multi-vari grafieken
 • Hypothesetesten
  • T-test in Minitab
  • Type I en type II fouten
  • Gepaarde T-test
  • Varianties vergelijken
  • ANOVA met 1 of meerdere factoren
  • Regressie-analyse
   • Enkelvoudige lineaire regressie in Minitab
   • Meervoudige regressie
   • ANCOVA
   • Logistische regressie
  • Chi kwadraat test in Minitab
 • Design of Experiments (DOE)
  • Volledig factorieel experimenteren
  • Gereduceerd factorieel experimenteren
  • Het gebruik van blokken en centerpunten
  • Screening designs

IMPROVE-fase

 • Korte heropfrissing van de verschillende stappen en hun belang

CONTROL-fase

 • Gebruik van regelkaarten in Minitab
  • Xbar-R en I-mR regelkaarten
  • p, np, c en u regelkaarten

Gedurende dit Lean Six Sigma Black Belt programma maak je intensief kennis met de verschillende process improvement methoden en technieken en leer je deze op de juiste manier, op de juiste plaats en op het juiste moment toe te passen in het Lean Six Sigma DMAIC-stappenplan.

Intake

Op voorhand selecteer je je Black Belt-project aan de hand van een handige checklist. Tijdens de intake wordt je projectselectie kritisch geëvalueerd op kans op welslagen en op gebudgetteerde kostenbesparingen. Je krijgt op dat moment ook een begeleidingscoach toegewezen.

In geval je elders een Lean Six Sigma green belt-opleiding gevolgd hebt, toetsen we je voorkennis, zodat we zeker weten dat de hele groep kan starten vanop dezelfde lijn.

Projectcoaching

Na elk opleidingsblok is er een individueel moment voorzien voor tussentijdse projectbegeleiding met de docent. In totaliteit zijn er 3 momenten van projectbegeleiding om zo een gegarandeerd projectresultaat te bereiken. Ook deze coaching is inbegrepen in de opleidingsprijs.

Voor wie

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedereen die al een Lean Six Sigma Green Belt gevolgd heeft en die zich nu tot op Black Belt-niveau wil ontwikkelen en/of certificeren. Ook wie elders dan bij Amelior de opleiding tot Green Belt gevolgd hebt, is welkom. Tijdens een intake toetsen we op voorhand het vereiste voorkennisniveau af.

Keiharde garantie

Het uitvoeren van een project tijdens de opleiding is verplicht. Het zorgvuldig gekozen project kan tot een doorbraak leiden met een jaarlijkse besparing van minimaal €50 000 tot zelfs boven de €500 000. Amelior bied je dan ook de garantie en de nodige inhoudelijke ondersteuning opdat de realisatie van het Black Belt project zal leiden tot een jaarlijkse minimale besparing van €50 000.

Amelior staat garant dat, indien het beoogde meetbare resultaat van de kostenbesparing niet aan deze minimaal vooropgestelde doelstelling voldoet, je organisatie het verschil integraal terugbetaalt met een maximum gelijk aan het inschrijvingsgeld van de opleiding!

De enige voorwaarde is dat jij als deelnemer gedurende de volledige duur van het Black Belt programma getuigt van een gedreven inzet, je fulltime wordt ingezet voor de realisatie van het project en dat bovendien de nodige middelen in de organisatie worden vrijgemaakt of ter beschikking worden gesteld.

Wat klanten zeggen

Een absolute aanrader voor eenieder die zich wilt verdiepen tot Master Black Belt. Een zeer gedreven docent met ervaring en kennis van zaken, goed cursusmateriaal, nauw contact tussen docent en cursist, vlotte administratie. De opleiding wordt ook altijd georganiseerd op een goede accommodatie met voldoende faciliteiten.