Pexels andrea piacquadio 3760089 1

Opleidingen

Lean Six Sigma Black Belt

Opleidingen via Amelior

Topopleiding met keiharde garantie, inclusief certificatie

Waarom dit thema?

Lean Six Sigma is een methode waarmee de vrijgemaakte Lean Six Sigma Black Belt in de organisatie zeer hoge kostenbesparingen kan realiseren. Een prachtig instrument voor het management, dat immers primair verantwoordelijk is voor kosten en opbrengsten binnen de organisatie.

Eén ding is echter essentieel: het ‘commitment' van elke medewerker. Het slagen of falen hangt immers in belangrijke mate af van hun inzet. Lean Six Sigma eist dan ook een gemotiveerde werkomgeving, een duidelijke communicatiestructuur en een grote betrokkenheid tot op het allerhoogste niveau. Dit betekent dat iedereen binnen het bedrijf de Lean Six Sigma denkwijze moet kennen en toepassen. Niet alleen (statistische) methoden en technieken spelen een rol, maar ook projectmanagement, sociale vaardigheden en het opzetten van een volledige Lean Six Sigma infrastructuur.

Typerend voor de Lean Six Sigma-methode is de klantgerichte aanpak: voor de eisen en specificaties zijn de wensen van de klant uiteindelijk van doorslaggevend belang.

Waarom deze opleiding?

Opgelet: Deze opleiding bestaat uit de combinatie van de Lean Six Sigma Green Belt opleiding, gevolgd door de Upgrade van Green naar Black Belt. Voor concrete data en locatie checkt u best beide deelopleidingen.

Gedurende dit zeer praktisch opleidingstraject wordt gewerkt volgens het DMAIC-stappenplan. Dit wordt aangevuld met een intensieve en globale kennismaking van alle kwaliteitsmethodes en -tools in een Lean Six Sigma omgeving.

Er wordt tenslotte ruimschoots aandacht besteed aan de voorwaarde scheppende elementen van Lean Six Sigma binnen een organisatie.

Het uitvoeren van een Black Belt-project tijdens de opleiding is verplicht en moet tot een doorbraak leiden met een jaarlijkse besparing van minimaal €50.000 tot €100.000 (naargelang de grootte en de aard van uw organisatie). Besparingen boven de €500.000 zijn overigens geen uitzondering.

U creëert een competitief voordeel voor uw bedrijf

Uw bedrijf haalt tegenover de concurrentie een belangrijk competitief voordeel door de Lean Six Sigma-methodiek in uw organisatie toe te passen.

U ontvangt een uniek naslagwerk en handboek

De opleiding wordt gedoceerd in het Engels of in het Nederlands, naargelang de samenstelling van de groep. De volledige leerstof van de Lean Six Sigma Black Belt-opleiding is gebundeld in een uitgebreide Engelstalige syllabus. Daarnaast ontvangt u ook gratis het handboek 'Lean Six Sigma en Minitab'.

Minitab

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van de Minitab software. De software kan gratis gedownload worden van het internet voor een periode van 30 dagen.

Certficatie ism met de KU Leuven

U krijgt het Certificaat KU Leuven Six Sigma Black Belt uitgereikt wanneer u het Six Sigma project succesvol afrondt (m.a.w. de vooropgezette kostenbesparing van 50 k€ realiseert) en bovendien slaagt voor een het examen dat uw bekwaamheid bekrachtigt om zelfstandig Six Sigma projecten te initiëren en af te ronden op Black Belt Niveau. Het certificatie-traject is inbegrepen in de deelnameprijs

Inhoud

Tijdens deze training maak je intensief kennis met de verschillende process improvement methoden en technieken en leer je deze op de juiste manier, op de juiste plaats en op het juiste moment toe te passen in het Six Sigma DMAIC-stappenplan.

De opleiding is een combinatie van de Lean Six Sigma Green Belt en de Upgrade van Green naar Black Belt. Heb jij al een Green Belt bij Amelior gevolgd? Dan hoef je enkel de Upgrade naar Black Belt te volgen om Black Belt te worden.

Wie het hele traject volgt, ontdekt de Six Sigma methodiek eerst op Green Belt niveau. In de Upgrade verdiepen we je kennis en brengen we extra elementen aan rond tactische en strategische vaardigheden.

Aan het einde van van het volledig traject kan je je certificeren tot Lean Six Sigma Black Belt.

Voor wie

Dit opleidingstraject is speciaal bedoeld voor alle medewerkers die in hun functie te maken hebben met de analyse en interpretatie van procesgegevens (hetzij uit een industriële of een dienstenomgeving) met als doel de kwaliteit van producten en/of diensten verder te optimaliseren naar een excellent niveau.

Keiharde garantie

En… last but not least: Bespaar € 50 000 of geld terug!

Zoals reeds vermeld is het uitvoeren van een project tijdens de Lean Six Sigma Black Belt opleiding verplicht en kan het project tot een doorbraak leiden met een jaarlijkse besparing van minimaal €50 000 tot zelfs boven de €500 000. Amelior biedt u dan ook de garantie en de nodige inhoudelijke ondersteuning opdat na afloop van de opleiding de realisatie van het Black Belt project zal leiden tot een jaarlijkse minimale besparing van €50 000.

Amelior staat garant dat, indien het beoogde meetbare resultaat van de kostenbesparing niet aan deze minimaal vooropgestelde doelstelling voldoet, het u in dat geval het verschil integraal terugbetaalt met een maximum gelijk aan het inschrijvingsgeld van de opleiding! De enige voorwaarde is dat de deelnemer gedurende de volledige duur van het Black Belt Programma getuigt van een gedreven inzet, full-time wordt ingezet voor de realisatie van het project en dat bovendien de nodige middelen in de organisatie worden vrijgemaakt of ter beschikking worden gesteld.