Volautomatische

Integratie van een nieuw volautomatisch platenmagazijn in de productie.

Om de flexibiliteit en productiviteit te verhogen heeft bedrijf X een volautomatisch platenmagazijn geïnstalleerd. Initieel was het de bedoeling om het platenmagazijn in een afzonderlijke, bij te bouwen ruimte onder te brengen. Na een grondige analyse is geopteerd om het platenmagazijn onder te brengen in de bestaande productieruimte. Hiervoor diende 20% van de bestaande productieruimte vrijgemaakt te worden. Om de vooropgestelde doelstelling te bereiken is de bestaande lay-out grondig herbekeken.

De belangrijkste uitdaging bestond eruit om de WIP drastisch te reduceren. Momenteel is de installatie volledig operationeel, is de productiviteit verbeterd en de WIP met meer dan 30% verminderd.